DE LEYHOEVE IN TILBURG

Een veilige leefomgeving die dementerende ouderen de ruimte geeft. Dat had de Leyhoeve voor ogen bij de inrichting van het verzorgingstehuis. Door de omgeving beter aan te laten sluiten op de belevingswereld van bewoners zijn wij ervan overtuigd dat we bijdragen aan het welbehagen en dat gedrag verandert.

De Leyhoeve streeft naar een omgeving zonder barrières. In de fysieke omgeving vinden we het van belang dat mensen het gevoel hebben dat zij zich vrij kunnen bewegen in een vertrouwd decor. Zo loop je bij ons niet door een gang, maar door een straatje.

TwitterFacebook

TECH SPECS

Product: PRO- vloer
Legger: Huizing Stoffering BV

RE-ROUTING

De PRO -vloer zorgt hier voor een realistische ‘omleiding’ zodat de
bewoners in de nieuwe situatie vanzelfsprekend het stenen pad volgen en de uitgang links laten liggen.
De bewoners staan nu niet meer per ongeluk in hun pyjama langs de snelweg.